Indien een boekhouder zijn activiteit uitoefent in een vennootschap, dan zal hij dit moeten doen in een burgerlijke vennootschap

Door het Beroepsinstituut der Erkende Boekhouders en Fiscalisten wordt aangeraden om het doel van de vennootschap als volgt te omschrijven in de statuten:

"De vennootschap heeft als burgerlijk doel:
- de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm.
- het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden.
- studie - organisatie- en raadgevend bureau inzake financiŽle, fiscale en sociale aangelegenheden.
- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen.
- de vennootschap mag optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel.
- de vennootschap mag op treden als vereffenaar van andere vennootschappen
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiŽle, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder."

Belgie