In de wet van 22 APRIL 1999 (Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen) krijgen de boekhouders het monopolie om boekhoudkundige diensten aan te bieden

Het gaat om volgende activiteiten:

1. de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;
2. het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
3. het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
4. advies verstrekken in alle belastingaangelegenheden; belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen; belastingplichtigen vertegenwoordigen.

Belgie