De vennoostchap met als doel het beroep van boekhouder uit te oefenen, moet bestuurd worden door een boekhouder

Deze regeling dient ook in de stauten te worden voorzien.

Bestuur van de vennootschap:
De voorgaande/volgende paragrafen zijn slechts van toepassing in zoverre de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende boekhoudwerkzaamheden voor derden, uitsluitend wordt toegekend aan één of meerdere personen die met in acht name van het wettelijk monopolie ter zake gerechtigd zijn de boekhoudactiviteiten uit te oefenen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere burgerlijke rechtspersonen met een gelijkaardig doel.

Belgie