Er wordt nog steeds veel met cheques betaald

1.Van de afgifte van een cheque kan een ontvangstbewijs worden gegeven

2.Wie cheques op zijn rekening zet kan best een overzicht bijhouden

3.

4.

5.