Verplichtingen bij de overdracht van archeologisch patrimonium

De notaris moet melding maken van de bescherming in de overdrachtsakte.

Artikel 28 Vlaamse decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium



Vlaams onroerend erfgoed 2007 : TopicsDialogenClausules