Administratief recht in 2004

Recente ontwikkelingen in het ruimtelijkeordeningsrecht
Bestraffing van stedenbouwmisdrijven:
- Strafbare gedragingen
- De verjaring van de strafvordering
- Het instandhoudingsmisdrijf: het decreet van 4 juni 2003

De herstelvordering:
- De titularis
- Heeft de rechter opportuniteitstoezicht?

Recente ontwikkelingen inzake openbaarheid van bestuur


Publiek-private samenwerking in Vlaanderen


Termijnen in het bestuursrecht