law - administration - land

Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

Verkorte benaming : grond- en pandendecreet; decreet grond- en pandenbeleid

Boek 1 Inleidende bepalingen 
 
Boek 2 Missie, planning en monitoring 

Boek 3 Activering van gronden en panden

Boek 4 Maatregelen betreffende betaalbaar wonen

Boek 5 Wonen in eigen streek

Boek 6 Kapitaalschade ten gevolge van aspecten van het grondbeleid

Boek 7 Slotbepalingen

Bijlage