Notarieel bestuursrecht

1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003
Tijdschrift voor notarissen
Het recht van voorkoop van de Vlaamse Wooncode - Het 'stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat een bouwvergunning zou kunnen worden verkregen', bestaat dat wel?

Notariele actualiteit
Ruimtelijke ordening in Vlaanderen: notariele aspecten - Stedenbouw in Brussel - L'urbanisme en region Wallonne. Quelques aspects pratiques de la reforme du 27.11.1997 du code Wallon de l'amenagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine