Notarieel bestuursrecht

1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004

Tijdschrift voor notarissen

Themanummer: Het nieuwe decreet op de Ruimtelijke Ordening: regels inzake informatieverschaffing en het recht van voorkoop - Wijziging bodemsaneringsdecreet: overeenkomst betreffende de overdracht van grond