Notarieel bestuursrecht

1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
Waarvan akte
Het decreet integraal waterbeleid en zijn recht van voorkoop voor het Vlaams Gewest


Notarieel fiscaal maandblad
Het stedenbouwkundig attest van conformiteit: een onvoltooide symfonie