Notarieel bestuursrecht

2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Notarieel fiscaal maandblad
Bodemsaneringswetgeving en de overdracht van onroerend goed. Actuele stand van zaken in de 3 gewesten.

Leuvense notariele geschriften

Recente ontwikkelingen binnen het notarieel bestuursrecht

Waarvan akte
KB van 9 maart 2003 inzake liften - De verzekering gewaarborg wonen - Het nieuwe statuut van de landmeter

e-journaal
Tijdelijke of mobiele werkplaatsen