Notarieel bestuursrecht

1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Handboek notarieel bestuursrecht

Vergunningen - Ruimtelijke ordening en grondbeleid - Bescherming van het onroerend erfgoed - Milieubescherming - Onroerende goederen van de overheid

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Nieuw bodemsaneringsdecreet - De Vlaamse Grondenbank

Nieuwsbrief notariaat
Heroverdracht van risico-gronden wordt versoepeld - Verplichte controle van de elektrische installatie bij verkoop van een woning - Een nieuw bodemdecreet - Vrijstelling van saneringsplicht bij bodemverontreiniging

Waarvan akte
De versoepeling van de verplichting tot het aanstellen van een veiligheidscoordinator-bouw - De modernisering van de liften wordt uitgesteld

Rechstkroniek voor het notariaat
Gewestelijke bestuurlijke voorkooprechten inzake onroerend goed

e-notariaat
Tijdelijke en mobiele werkplaatsen

Tijdschrift voor notarissen
Bepalingen inzake lijkbezorging