Notarieel bestuursrecht

2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012

Het opstellen van notariele akten

De wetgeving inzake ruimtelijke ordening Bodemsanering en bodembescherming - De wetgeving inzake leegstand en verwaarlozing van gebouwen - Voorkooprechten in het voordeel van de overheid - Bijzondere beschermingsmaatregelen - Toelichting bij diverse wetten en decreten - Toelichtingen bij bepaalde overheidsvoorschriften i.v.m. vastgoed in het Brusselse en in het Waalse Gewest

Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat
Vlaanderen: Wijziging van gebruik en bestemming - Wijziging van aantal woongelegenhedenVerkaveling - Voorkooprechten - Stedenbouwkundige vergunning - Stedenbouwkundig attestVerjaring van bouwmisdrijven - Notariele informatieplicht  - Zonevreemd

Nieuwsbrief notariaat
Nieuwe verplichtingen voor curator en vereffenaar in Bodemsaneringsdecreet - Harmonisering van de Vlaamse voorkooprechten, een welgekomen decreet!

Leuvense notariele geschriften
Ruimtelijke ordening in het vizier

Notamus
Zijn herstelvorderingen vanaf 22 augustus 2008 verjaarbaar?

Tijdschrift voor notarissen
2007 : De vruchtgebruiker en het misdrijf van instandhouding

Topics 2007
StedenbouwErfgoed - Onteigening - Begrafenis - Bos - Euthanasie - Stichting - Vzw

Clausules 2007
StedenbouwErfgoed - Onteigening - Begrafenis - Bos - Euthanasie - Stichting - Vzw