Vlaamse Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten

Belgisch Staatsblad, 24 juli 2007 - Inhoudstafel 2007


Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen
Art. 43
De Vlaamse Regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.