Vlaamse Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten - Belgisch Staatsblad, 24 juli 2007

Inhoudstafel 2007

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk II Taakverdeling Grondenbank en AGIV

Hoofdstuk III E-voorkooploket : artikel 4

Hoofdstuk IV Geografisch themabestand “Vlaamse voorkooprechten' :

Hoofdstuk V Regels betreffende de Vlaamse voorkooprechten : artikel 8

Hoofdstuk VI Wijzigingsbepalingen : artikel 17

Hoofdstuk VII Opheffingsbepalingen

Hoofdstuk VIII Slotbepalingen