Adoptie en de toestemming van de ouders van de geadopteerde

eye.gif (4900 bytes)

 

 

Art. 353.  1. Wanneer een toestemming vereist door artikel 348 wordt geweigerd, kan de rechtbank de adoptie uitspreken, indien zij deze weigering onverantwoord acht.
Gaat de weigering echter uit van beide ouders of van de ouder aan wie de bewaring van het kind is toevertrouwd, dan kan de rechtbank de adoptie behalve wanneer het gaat om een nieuwe adoptie, slechts uitspreken indien degene die weigert toe te stemmen, zich niet om de te adopteren persoon heeft bekommerd of diens gezondheid, veiligheid of zedelijkheid in gevaar heeft gebracht.