Alimentatie bij gewone adoptie

De alimentatievordering en -plicht bij gewone adoptie is beperkt tot de relatie geadopteerde en adoptant.

Belgisch Burgerlijk Wetboek: Adoptie : Intern recht: 2006
Artikel 364 BW