nationality.be
Belgisch Wetboek internationaal privaatrecht : Hoofdstuk V. - Afstamming
Afdeling I. - Oorspronkelijke afstamming:

Internationale bevoegdheid inzake afstamming

Art. 61. De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende de vaststelling of betwisting van vaderschap of moederschap, naast de gevallen voorzien in de algemene bepalingen van deze wet, indien :

  1° het kind bij de instelling van de vordering zijn gewone verblijfplaats in België heeft;

  2° de persoon van wie het vaderschap of moederschap wordt aangevoerd of betwist, bij de instelling van de vordering zijn gewone verblijfplaats in België heeft; of

  3° het kind en de persoon van wie het vaderschap of moederschap wordt aangevoerd of betwist, bij de instelling van de vordering Belg zijn.