nationality.be
Belgisch Wetboek internationaal privaatrecht : Hoofdstuk V. - Afstamming
Afdeling I. - Oorspronkelijke afstamming:

Bevoegdheid om de erkenning te ontvangen

Art. 65. De akte van erkenning kan in België worden opgesteld, indien :

  1° de persoon die de erkenning verricht Belg is of zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in België heeft bij het opstellen van de akte;

  2° het kind in België geboren is; of

  3° het kind zijn gewone verblijfplaats in België heeft bij het opstellen van de akte.