nationality.be
Belgisch Wetboek internationaal privaatrecht : Hoofdstuk V. - Afstamming
Afdeling 2. - Adoptieve afstamming:

Recht toepasselijk op de wijze van de totstandkoming van de adoptie

Art. 69. De wijze van de totstandkoming van een adoptie in België wordt beheerst door het Belgisch recht.

  Wanneer een adoptieakte in het buitenland is opgesteld volgens het recht van de Staat waar zulks heeft plaatsgevonden en dit recht een gerechtelijke procedure voorschrijft, kan deze in België worden gevoerd overeenkomstig de door het Belgisch recht voorgeschreven procedure.