Boek I. - Personen: Titel VIII. - Adoptie

Hoofdstuk I. - Intern recht

Afdeling 1. - Algemene bepaling

Afdeling 2. - Bepalingen gemeenschappelijk aan beide vormen van adoptie
§ 1. Voorwaarden voor adoptie: A. Grondvoorwaarden.   B. Leeftijd.   C. Geschiktheid.   D. Nieuwe adoptie.   E. Toestemmingen
§ 2. Gevolgen van de adoptie
§ 3. Vaststelling van de afstamming van de geadopteerde na de adoptie
§ 4. Herziening van de adoptie
§ 5. Tussenpersonen

Afdeling 3. - Bepalingen eigen aan iedere vorm van adoptie
§ 1. Gewone adoptie:  A. Gevolgen.   B. Herroeping.
§ 2. Volle adoptie: A. Leeftijdsvoorwaarde.  B. Gevolgen.

Wetsgeschiedenis