Boek I. - Personen: Titel VIII. - Adoptie: Hoofdstuk I. - Intern recht

Hoofdstuk II. - Internationaal recht

Afdeling 1. - Bijzondere bepalingen van internationaal privaatrecht

Afdeling 2. - Totstandkoming van een adoptie die de interlandelijke overbrenging van een kind onderstelt
§ 1. Definities
§ 2. Het kind heeft zijn gewone verblijfplaats in een andere Staat
§ 3. Het kind heeft zijn gewone verblijfplaats in België.
§ 4. Beschermingsmaatregelen

Afdeling 3. - Uitwerking van buitenlandse beslissingen inzake adoptie in België
§ 1. Erkenning van adopties beheerst door het Verdrag
§ 2. Erkenning van adopties die niet door het Verdrag zijn beheerst
§ 3. Erkenning van buitenlandse beslissingen van herroeping, herziening en nietigverklaring van een adoptie
§ 4. Registratie

Wetsgeschiedenis