Titel VIII. - Adoptie: Hoofdstuk I. - Intern recht:
Afdeling 2. - Bepalingen gemeenschappelijk aan beide vormen van adoptie. 
§ 1. Voorwaarden voor adoptie:

A. Grondvoorwaarden

Art. 344.1. Adopties moeten steeds gegrond zijn op wettige redenen en ingeval zij betrekking hebben op een kind kunnen zij slechts plaatsvinden in het hoger belang van dat kind en met eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen.

Wetsgeschiedenis: 2005 - Commentaar


Artikel 344.2