Titel VIII. - AdoptieHoofdstuk II. - Internationaal recht

Afdeling 1. - Bijzondere bepalingen van internationaal privaatrecht

Artikel 357 Burgerlijk Wetboek:

Ongeacht het recht dat van toepassing is op de totstandkoming van de adoptie, moeten de voorwaarden voor adoptie gesteld in artikel 344-1 steeds vervuld zijn en moeten de adoptant of de adoptanten bekwaam en geschikt zijn om te adopteren.

Commentaar - Wetsgeschiedenis: 2005