Titel VIII. - AdoptieHoofdstuk II. - Internationaal recht

Afdeling 1. - Bijzondere bepalingen van internationaal privaatrecht

Artikel 358 Burgerlijk Wetboek anno 2007: Art. 348.1. is van toepassing, ongeacht het recht dat van toepassing is op de toestemming van de geadopteerde.

Volle adoptie kan in België slechts plaatsvinden indien, ingeval zulks vereist is, het kind, zijn moeder, zijn vader of zijn wettelijke vertegenwoordiger hebben toegestemd in een adoptie die tot gevolg heeft dat de bestaande band van afstamming tussen het kind en zijn moeder en vader wordt verbroken.

Commentaar