Adoptie en het huwelijk

1. Niemand kan worden geadopteerd door meer dan een persoon, behalve door twee echtgenoten

Van deze regel wordt afgeweken in de nieuwe adomptiewet van mei 2003

2. Adoptie door 2 personen van hetzelfde geslacht blijft uitgesloten

3. Adoptie kan ook door 2 samenwonenden.

rechtinbelgie@2747.com