De geadopteerde krijgt de naam van wijlen de man van een adopterende weduwe

eye.gif (4900 bytes)

In geval van adoptie door een weduwe kunnen partijen, in onderlinge overeenstemming, de rechtbank verzoeken om de naam van de overleden man van de adoptante in de plaats te stellen van of toe te voegen aan de naam van de geadopteerde.

Dit is het geval Maeterlinck