law : bankruptcy : code

Faillissementswet


Wet van 8 augustus 1997

Publicatie : 28-10-1997 Inwerkingtreding : 01-01-1998

Deze wet werd gewijzigd in 2002 en 2005

In 1997 verscheen een boek over de nieuwe faillissementswet aan de hand van E. Van Camp.

Vroeger maakte de wetgeving inzake het failissement deel uit van het Wetboek van Koophandel.

 

Faillissementswet

Wet van 8 AUGUSTUS 1997 Publicatie : 28-10-1997 Inwerkingtreding : 01-01-1998

Titel I. Algemene bepalingen

Titel II. Faillissement

Hfst. 1. Aangifte, faillietverklaring en staking van betaling

Hfst. 2. Gevolgen van het faillissement

Hfst. 3. Beheer en vereffening van de failliete boedel

- afd. 1. Algemene bepalingen

- afd. 2. Formaliteiten en beheer van het faillissement

Hfst. 4. Aangifte en verificatie van de schuldvorderingen

Hfst. 5. Summiere rechtspleging tot sluiting van het faillissement

Hfst. 6. Vereffening van het faillissement

Hfst. 7. Soorten schuldeisers en hun rechten

- afd. 1. Medeschuldenaars en borgen

- afd. 2. Pandhoudende schuldeisers en schuldeisers op roerende goederen bevoorrech

- afd. 3. Rechten van hypothecaire schuldeisers en van op onroerende goederen bevoorrechte schuldeisers

- afd. 4. Gevolgen van het failissement van de ene echtgenoot ten op zichte van de andere

Hfst. 8. Uitdeling aan de schuldeisers

Hfst. 9. Verkoop van de onroerende goederen van de gefailleerde

Hfst. 10. Terugvordering

Titel III. Rehabilitatie

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht