Failissementswet (1997, 2005)

HOOFDSTUK VI. - Vereffening van het faillissement. (2005)

Tegen deze bepalingen werden na 1997 vele beroepen ingesteld bij het Arbitragehof op grond van schending van het gelijkheidsbeginsel.

Deze bepalingen werden door de wetgever gewijzigd in 2002 en 2005.

 

2747.com / law / faillissementsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Schending van het gelijkheidsbeginsel

Het beroep tegen artikel 82 van de failissementswet resulteerde in 2004 in een arrest van het Arbitragehof dat dit artikel vernietigde op grond van een schending van het gelijkheidsbeginsel. In 2005 volgde een wetswijziging van onder andere het artikel 82.

 

2747.com / law / faillissementsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht