law : bankruptcy : code

Faillissementswet

Titel I. Algemene bepalingen

Titel II. Faillissement

Aangifte, faillietverklaring en staking van betaling

Gevolgen van het faillissement

Beheer en vereffening van de failliete boedel - afd. 1. Algemene bepalingen - afd. 2. Formaliteiten en beheer van het faillissement

Aangifte en verificatie van de schuldvorderingen

Over de verklaring van de personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde

Summiere rechtspleging tot sluiting van het faillissement

Vereffening van het faillissement

Soorten schuldeisers en hun rechten - Afd 1. - Medeschuldenaars en borgen. - Afd. 2. - Pandhoudende schuldeisers en schuldeisers op roerende goederen bevoorrecht. Afd. 3. - Rechten van hypothecaire schuldeisers en van op onroerende goederen bevoorrechte schuldeisers. Afd. 4. - Gevolgen van het faillissement van de ene echtgenoot ten opzichte van de andere.

Uitdeling aan de schuldeisers

Verkoop van de onroerende goederen van de gefailleerde

Terugvordering

Titel III. Rehabilitatie


(Bron: Belgische faillissementswet anno 2006)

Faillissementswet

Wet van 8 AUGUSTUS 1997

HOOFDSTUK IVbis. Over de verklaring van de personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde.

Dit hoofdstuk werd ingevoegd bij Wet van 20 juli 2005, inwerkingtreding op 7 augustus 2005.

 

2747.com / law / faillissementsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht