Belgische faillissementswetgeving

Faillissementswet van 8 augustus 1997

Collectieve schuldenregeling: artikel 1675 1 / .. / 19 Belgisch Gerechtelijk Wetboek (Ger.W)

Gerechtelijk Akkoord

 

2747.com / law / bankruptcy / code

contact

Faillissementsrecht

Familierecht

Beslagrecht

Burgerlijk recht

 

Faillissementswet van 8 augustus 1997

Titel I. Algemene bepalingen

Titel II. Faillissement

Hfst. 1. Aangifte, faillietverklaring en staking van betaling

Hfst. 2. Gevolgen van het faillissement (artikel 16 tot 26)

Hfst. 3. Beheer en vereffening van de failliete boedel

- afd. 1. Algemene bepalingen

- afd. 2. Formaliteiten en beheer van het faillissement

Hfst. 4. Aangifte en verificatie van de schuldvorderingen

Hfst. 5. Summiere rechtspleging tot sluiting van het faillissement

Hfst. 6. Vereffening van het faillissement

- afd. 1. Medeschuldenaars en borgen

- afd. 2. Pandhoudende schuldeisers en schuldeisers op roerende goederen bevoorrech

- afd. 3. Rechten van hypothecaire schuldeisers en van op onroerende goederen bevoorrechte schuldeisers

- afd. 4. Gevolgen van het failissement van de ene echtgenoot ten op zichte van de andere

Hfst. 7. Soorten schuldeisers en hun rechten

Hfst. 8. Uitdeling aan de schuldeisers

Hfst. 9. Verkoop van de onroerende goederen van de gefailleerde (artikel 100)

Hfst. 10. Terugvordering

Titel III. Rehabilitatie