law - bankruptcy - marriage

18 JULI 2008 Wet tot wijziging van artikel 82, lid 2, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, wat betreft de verschoonbaarheid van voormalige echtgenoten

(de Faillissementswet van 8 augustus 1997: B.S., 28 oktober 1997; deze Wet: B.S., 28 augustus 2008, 44982)
(treedt in werking op 28 augustus 2008)

Door deze Wet wordt artikel 82, lid 2 van de Faillissementswet vervangen door de volgende tekst :

“De echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van zijn echtgenoot, of de voormalige echtgenoot die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld die zijn voormalige echtgenoot tijdens de duur van het huwelijk was aangegaan, wordt ingevolge de verschoonbaarheid van die verplichting bevrijd.”.

Deze wetsbepaling is aangepast omdat het Grondwettelijk hof in de vorige versie van deze wetsbepaling een schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel heeft gezien. Er is aan toegevoegd dat het nu ook van toepassing is op voormalige echtgenoten. Wat een logische is.