Verkoop van onroerende goederen na faillissement

 

2747.com / law /

contact

Beslagrecht

Notarieel recht

Gerechtelijk privaatrecht

Burgerlijk recht

De verkoop van onroerende goederen na failissement wordt geregeld door diverse wetsbepalingen: