De curator van een faillissement

1. De curator wordt aangesteld in het faillissementsvonnis