Verkoop van onroerende goederen van een gefailleerde

De curator is de centrale persoon die tekent voor de gefailleerde.