law : business : book

Boeken inzake handels- en economisch recht in 2001

1. De handelszaak - Le fonds de commerce