law : business : book

De handelszaak anno 2001

Ontstaansgeschiedenis, rechtsaard en kenmerken van de handelszaak

Pand op de handelszaak

Juridische aspecten van prijsbepaling bij de verkoop van een handelszaak

De overdracht van de handelshuur

Uitbating van de handelszaak door een ander dan de eigenaar

Familiaal vermogensrechtelijke aspecten i.v.m. de handelszaak

Vennootschapsrechtelijke aspecten van de inbreng van de handelszaak
- gemeenrechtelijk regime
- inbreng van een bedrijfstak

Fiscale aspecten in verband met de overdracht van een handelsfonds door een natuurlijk persoon

Boekhoudkundige aspecten in het kader van de overdracht en overname van een handelszaak