law - business - law

Handels- en ondernemingsrecht

2007
Advocaat
- handelspraktijken
- contractenrecht (advies en redactie inzake commerciële overeenkomsten zoals verkoop, huur, aanneming, leningen, waarborgen)
- mededingingsrecht
- intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merkenrecht, tekeningen en modellen, licencies)
- handelsovereenkomsten
- opstellen algemene verkoops- en factuurvoorwaarden
- bijstand ondernemingen in moeilijkheden