Wet op de inpandgeving van de handelszaak

Artikel 4
...
Om de inschrijving te doen, ...... Hij voegt er twee op gezegeld papier geschreven borderellen bij, waarvan het eene op de uitgifte van den titel kan gebracht worden. Deze borderellen bevatten:

1° Den naam, de voornamen, de woonplaats en het beroep van den schuldeischer met keuze van woonplaats in het arrondissement waar het kantoor is gelegen;

2° Den naam, de voornamen, de plaats en den datum van geboorte, de woonplaats en het beroep van den bezwaarden eigenaar;

3° De bijzondere aanwijzing van de in pand gegeven handelszaak, het nummer van inschrijving in het handelsregister en de vermelding of het pand al dan niet den aanwezigen voorraad opgeslagen waren bevat;

4° De bijzondere aanwijzing van de akte die het pand vestigt en de dagteekening der akte;

5° Het beloop van het kapitaal en van de bijkomende zaken tot het bedrag waarvan de inschrijving wordt gevorderd en den termijn voor welken het pand is gegeven.

Pand op de handelszaak