Wet op de inpandgeving van de handelszaak

Artikel 4 eerste lid anno 2007:

De pandakte verkrijgt openbaarheid door de inschrijving er van in een afzonderlijk register, daartoe gehouden in het kantoor der hypotheken van het gerechtelijk arrondissement binnen welks gebied de handelszaak is gevestigd.


Pand op de handelszaak