Wet op de inpandgeving van de handelszaak

Art. 9 De inschrijving behoudt het pand gedurende tien jaren.

Pand op de handelszaak - Examenvraag 2003