Pand op een handelszaak

In 1919 besloot de wetgever om het kleine zelfstandigen en hun kredietverschaffers het leven gemakkelijker te maken door de inpandgeving van de handelszaak in te voeren.

De wetgeving is te vinden in de wet op het pand of de handeszaak en niet in de hypotheekwet.

Het contract van pand zoals dat in het Burgerlijk Wetboek bestaat, vereist een buitenbezitstelling. Bij het pand op de handelszaak wordt de buitenbezitstelling afgeschaft en in de plaats wordt er in een publiciteit op het hypotheekkantoor voorzien.

Allen door de regering erkende kredietverschaffers, kunnen een pand op de handeszaak nemen

Het pand op de handeszaak kan gevestigd worden bij onderhandse akte of authentieke akte

De inschrijving van het pand op de handeszaak wordt genomen op het hypotheekkantoor bevoegd voor de plaats waar de handelszaak haar hoofdvestiging heeft (probleem van de adreswijziging).

 

2747.com / law / business / pledge

contact

De handelszaak

Het opstellen van notariele akten

Zekerheden

Burgerlijk recht