Belgian inheritance tax

Afdeling II : Overdrachten en beschikkingen gelijkgesteld met overgangen uit oorzaak van dood

Artikel 3 Wetboek van Successierechten anno 2006:

De rechten van successie en van overgang bij overlijden zijn verschuldigd op de waarde der goederen van een afwezige, wanneer de vermoedelijke erfgenamen, legatarissen of begiftigden, in voorlopig of definitief bezit gesteld werden of wanneer de inbezitneming door hen, bij gebrek aan vonnis, uit akten blijkt.

Voor de toepassing van dit wetboek, wordt gelijkgesteld met het overlijden, het vonnis van inbezitstelling of, bij gemis ervan, de eerste akte die van de inbezitneming laat blijken.

Commentaar