Overgangsrecht inzake afwezigen

Wet van 9 mei 2007:  Hoofdstuk IX. Overgangsbepalingen.Afwezigen 2007 : topicsdialogenclausules