De gerechtelijke verklaring van overlijden

Wetgeving:
Burgerlijkwetboek : Pesonen: Afwezigen: Gerechtelijke verklaring van overlijden: art. 126 -


2007 topics : Afwezigheid