Burgerlijk Wetboek
Boek 1 : Pesonen: Titel IV. - Afwezigen

Hoofdstuk II. Gerechtelijke verklaring van overlijden

Art. 134 BW anno 2007:

Indien de persoon die gerechtelijk overleden is verklaard terugkeert, worden de artikelen 123 en 124 toegepast.


Wetsgeschiedenis