Burgerlijk Wetboek
Boek 1 : Pesonen: Titel IV. - Afwezigen

Hoofdstuk II. Gerechtelijke verklaring van overlijden

Art. 135 BW anno 2007:

De hoofdgriffiers van de hoven en rechtbanken stellen de minister van Buitenlandse Zaken onmiddellijk in kennis van enige krachtens dit hoofdstuk gevoerde rechtspleging.

Wetsgeschiedenis