Burgerlijk Wetboek
Boek 1 : Pesonen: Titel IV. - Afwezigen

Hoofdstuk I. Afwezigheid

Afdeling I. Vermoeden van afwezigheid: (art. 112-117)

Afdeling II. Verklaring van afwezigheid: (art. 118-124)

Afdeling III. Gevolgen van de afwezigheid of van het vermoeden van afwezigheid voor de minderjarige kinderen: art. 125

Hoofdstuk II. Gerechtelijke verklaring van overlijden: art. 126 -135


Wetsgeschiedenis - Topics 2007