Burgerlijk Wetboek
Boek 1 : Pesonen: Titel IV. - Afwezigen : Hoofdstuk I. Afwezigheid

Afdeling I. Vermoeden van afwezigheid

Artikel 112 : vermoeden van afwezigheid

Artikel 113 : gerechtelijk bewindvoerder

Artikel 114 : gerechtelijk bewindvoerder

Artikel 115 : beheer door de gerechtelijk bewindvoerder

Artikel 116 : nalatenschappen

Artikel 117 : einde van vermoeden van afwezigheid