Burgerlijk Wetboek
Boek 1 : Pesonen: Titel IV. - Afwezigen

Hoofdstuk II. Gerechtelijke verklaring van overlijden

Art. 126 : bij ontstentenis van een akte van overlijden - in levensbedreigende omstandigheden

Art. 127 :

Art. 128 : verdeling of erfenis

Art. 129 : Belgisch Staatsblad

Art. 130 :

Art. 131 : Datum van overlijden

Art. 132 : Registers van de Burgerlijke Stand

Art. 133 :

Art. 134 : Terugkeer

Art. 135 : Minister van Buitenlandse zakenWetsgeschiedenis